Wioletta Fluda-Tkaczyk.

Pianistka, kameralistka, korepetytor. Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu dr. hab. Mariusza Sielskiego. Jej ogromną pasją jest szeroko pojęta kameralistyka i z nią przede wszystkim wiąże swoją przyszłość zawodową. Swoje zainteresowania kieruję głównie na współpracę z instrumentami dętymi. Szczególne miejsce w jej repertuarze zajmują również dzieła operowe oraz liryka wokalna. Z powodzeniem uczestniczy w wielu projektach operowych, kameralnych, współpracując tym samym z różnymi ośrodkami kulturalnymi oraz solistami.

Pianistka zajmuje się również propagowaniem nieznanej twórczości przede wszystkim kompozytorów polskich. Artystka poświęca swoją uwagę na poszukiwanie zapomnianych dzieł, które chciałaby rozpowszechnić. Jako kameralistka Capelli Cracoviensis zajmuję się muzyką kameralną/wokalną i solową. Bardzo bogaty wachlarz repertuarowy pianistki, który stale się poszerza obejmuje utwory z każdej epoki.

Prowadzi intensywną działalność koncertową występując solowo oraz kameralnie w kraju i za granicą. Wioletta Fluda-Tkaczyk z powodzeniem brała udział jako pianistka w licznych festiwalach/ sympozjach/ konferencjach/ kursach muzycznych/ warsztatach/ seminariach, m. in.: Międzynarodowy Festiwal „Chopin w barwach jesieni”, „Strzegom A capella”, „Zimowa Akademia Muzyki” Lusławice, Festiwal „Opera Rara”, „Corno Brass Music Festival”, „Festiwal Bachowski”, „Letnia Akademia Trąbki”, „Royal Opera Festival”, Festiwal - „Strefa Sztuki” – Jedlina Zdrój”, „Hornweek – International Horn Festiwal”, Międzynarodowy Przemyski Festiwal – „Salezjańskie Lato”,„Międzynarodowy Festiwal i Warsztaty Muzyczne „Beats of Cochlea”– Ślimakowe Rytmy”, „Festiwal „Concerti Pasquali”, „Akademia Waltorni”- Kąśna Dolna, „Trombone IPV Festiwal” Mannheim, „Letnia Akademia Muzyczna” Kraków, itp.

Ponadto pianistka uzyskała liczne dyplomy za wyróżniający akompaniament podczas konkursów, festiwali i przesłuchań rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. Wioletta Fluda - Tkaczyk za swoją pracę artystyczna otrzymała Stypendia i Nagrody, m. in.: Stypendium Twórcze Ministra Kultury, Stypendium Twórcze Marszałka Województwa Podkarpackiego, kilkukrotnie Nagrodę Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie „w uznaniu zasług oraz szczególnego wkładu na rzecz Uczelni” oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia.

Pracę jako pianistka rozpoczęła w Operze Wrocławskiej. W latach 2013-2019 pracowała w Operze Krakowskiej jako korepetytor chóru. Obecnie pracuje na Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie na stanowisku akompaniatora oraz w Capelli Cracoviensis jako muzyka-kameralista. Była także korepetytorem na Universitat der Kunste w Berlinie w klasie puzonu. Jest Członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów i współzałożycielką Stowarzyszenia ArtMusicArtist.

Wioletta Fluda-Tkaczyk.

Pianistka, kameralistka, korepetytor. Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie fortepianu dr. hab. Mariusza Sielskiego. Jej ogromną pasją jest szeroko pojęta kameralistyka i z nią przede wszystkim wiąże swoją przyszłość zawodową. Swoje zainteresowania kieruję głównie na współpracę z instrumentami dętymi. Szczególne miejsce w jej repertuarze zajmują również dzieła operowe oraz liryka wokalna. Z powodzeniem uczestniczy w wielu projektach operowych, kameralnych, współpracując tym samym z różnymi ośrodkami kulturalnymi oraz solistami.

Pianistka zajmuje się również propagowaniem nieznanej twórczości przede wszystkim kompozytorów polskich. Artystka poświęca swoją uwagę na poszukiwanie zapomnianych dzieł, które chciałaby rozpowszechnić. Jako kameralistka Capelli Cracoviensis zajmuję się muzyką kameralną/wokalną i solową. Bardzo bogaty wachlarz repertuarowy pianistki, który stale się poszerza obejmuje utwory z każdej epoki.

Prowadzi intensywną działalność koncertową występując solowo oraz kameralnie w kraju i za granicą. Wioletta Fluda-Tkaczyk z powodzeniem brała udział jako pianistka w licznych festiwalach/ sympozjach/ konferencjach/ kursach muzycznych/ warsztatach/ seminariach, m. in.: Międzynarodowy Festiwal „Chopin w barwach jesieni”, „Strzegom A capella”, „Zimowa Akademia Muzyki” Lusławice, Festiwal „Opera Rara”, „Corno Brass Music Festival”, „Festiwal Bachowski”, „Letnia Akademia Trąbki”, „Royal Opera Festival”, Festiwal - „Strefa Sztuki” – Jedlina Zdrój”, „Hornweek – International Horn Festiwal”, Międzynarodowy Przemyski Festiwal – „Salezjańskie Lato”,„Międzynarodowy Festiwal i Warsztaty Muzyczne „Beats of Cochlea”– Ślimakowe Rytmy”, „Festiwal „Concerti Pasquali”, „Akademia Waltorni”- Kąśna Dolna, „Trombone IPV Festiwal” Mannheim, „Letnia Akademia Muzyczna” Kraków, itp.

Ponadto pianistka uzyskała liczne dyplomy za wyróżniający akompaniament podczas konkursów, festiwali i przesłuchań rangi ogólnopolskiej i międzynarodowej. Wioletta Fluda - Tkaczyk za swoją pracę artystyczna otrzymała Stypendia i Nagrody, m. in.: Stypendium Twórcze Ministra Kultury, Stypendium Twórcze Marszałka Województwa Podkarpackiego, kilkukrotnie Nagrodę Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie „w uznaniu zasług oraz szczególnego wkładu na rzecz Uczelni” oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia.

Pracę jako pianistka rozpoczęła w Operze Wrocławskiej. W latach 2013-2019 pracowała w Operze Krakowskiej jako korepetytor chóru. Obecnie pracuje na Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie na stanowisku akompaniatora oraz w Capelli Cracoviensis jako muzyka-kameralista. Była także korepetytorem na Universitat der Kunste w Berlinie w klasie puzonu. Jest Członkiem Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kameralistów i współzałożycielką Stowarzyszenia ArtMusicArtist.